09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,970,000
 • Bán 6,070,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD22810.00
 • AUD16529.98
 • CAD18116.55
 • CHF25077.18
 • CNY3641.68
 • DKK3527.38
 • EUR26476.54
 • GBP30730.82
 • HKD2958.70
 • INR314.61
 • JPY205.82
 • KRW20.31
 • KWD77883.03
 • MYR5460.27
 • NOK2573.10
 • RUB342.19
 • SAR6275.90
 • SEK2575.56
 • SGD16925.44
 • THB687.56
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền